🚨Náš e-shop je uzavřen. Neváhejte se obrátit na naši zákaznickou podporu pro více informací.🚨

Ty se ptáš – náš generální ředitel Piran odpovídá

Udržitelnost KoRo

Je KoRo skutečně udržitelné?

Proč KoRo používá plastové obaly? 
Co dělá KoRo pro lepší planetu? 
Proč není v KoRo všechno bio?

Zeptali jsme se tě, co tě na udržitelnosti v KoRo zajímá nejvíce – a poté jsme se zeptali našeho generálního ředitele Pirana. Zde odpovídá na všechny hlavní otázky týkající se udržitelnosti, které tě zajímají. Začněme těmi nejdůležitějšími cíli, které při své práci vždy sledujeme:

V KoRo chceme...

Snížit množství obalového odpadu

Naše velká balení jsou součástí naší identity. To usnadňuje nejen obchodování a udržuje tvou spokojenost dlouhodobě, ale také výrazně snižuje množství obalového odpadu ve srovnání s běžnými velikostmi balení.

Chytré dodavatelské řetězce

Myslíme si, že mezi výrobkem a jeho původem je často příliš mnoho zastávek. Proto u našich výrobků vynecháváme jednotlivé fáze dodavatelského řetězce.

Úspora potravin

Plýtvání potravinami je skutečným ekologickým problémem. V KoRo s tím chceme něco udělat, a proto šetříme potraviny před vyhozením. Na oplátku získáš tu nejlepší chuť za nižší ceny.

Tvé dotazy týkající se dodavatelů a výrobců:

Piran: víme, že tě velmi zajímá původ našich výrobků a že by měl být v ideálním případě na výrobcích uveden. To, že tomu tak zatím není, je způsobeno složitým interním procesem. Země původu našich výrobků se pravidelně mění v závislosti na tom, odkud naši dodavatelé výrobky odebírají. Změna označení není s naším současným softwarem tak snadná a flexibilní. Nicméně již nyní pracujeme na tom, aby se v budoucnu na etiketách tiskl původ našich výrobků. Za tímto účelem chceme na začátku roku 2022 přejít na nový software, který umožní tyto informace flexibilně měnit. Veškeré informace o původu a ekologické certifikaci výrobků si již nyní můžeš prohlédnout na našich webových stránkách.

Piran: existují různí dodavatelé s různými certifikacemi, my sami jsme certifikováni IFS (International Featured Standard). Pracujeme především s dodavateli, kteří splňují standard GFSI (Global Food Safety Initiative), protože je ekvivalentem IFS. Ve výjimečných případech však spolupracujeme i s partnery, kteří nepodléhají standardu GFSI. Vzhledem k naší certifikaci jsme v takových případech povinni necertifikované zemědělce nezávisle kontrolovat. Za tímto účelem musí dodavatelé předložit koncept HACCP (analýza rizik a kritických kontrolních bodů) a my rovněž provádíme analýzu rizik. V konceptu HACCP dodavatelé uvádějí své hodnocení rizik a opatření, která provádějí ke snížení rizik. Rizikem může být například tříštění skla při plnění výrobků do skleněných nádob. Součástí analýzy rizik z naší strany mohou být například například kontroly nebo laboratorní testy přímo v zemědělských podnicích. Jen v letošním roce jsme nechali provést 17 laboratorních analýz.

Piran: obecně se všech potenciálních dodavatelů ptáme, zda oni a jejich subdodavatelé splňují minimální pracovní standardy a základní pracovní standardy ILO (Mezinárodní organizace práce). Spoléháme přitom především na důvěru a poctivost. Nemůžeme zaručit, že informace, které nám dodavatel poskytne, jsou stoprocentně správné. Za ověření dodržování certifikačních směrnic je odpovědná certifikační společnost GFSI. Jsou určité produkty, které musíme nakupovat od dovozců, protože nejsme schopni nakoupit dostatečné množství přímo od výrobců. V těchto případech mají dovozci všechny potřebné certifikace, ale my nemáme 100% přehled o jejich dodavatelských řetězcích. Abychom tomu do budoucna předešli, usilujeme o ještě více přímých dodavatelských kanálech a jako společnost chceme jít ještě hlouběji do původu zboží, abychom získali více informací o podmínkách pěstování na místě. Jedním z příkladů je netransparentní dodavatelský řetězec kešu ořechů. Trh ovládá několik velkých zpracovatelů kešu ořechů (tzv. crackerů) z Vietnamu, kteří surové kešu oříšky z Afriky velmi levně nakupují a louskají. Vývozci jsou velmi tajní, pokud jde o přesný postup, jak se surové kešu louská. Již nějakou dobu hledáme alternativní dodavatelské řetězce a pracujeme na získávání organických kešu ořechů z projektů v Africe. To vyžaduje velké know-how a trpělivost. Tyto kešu ořechy však budou mnohem dražší kvůli jejich bio kvalitě a obcházení velkých zpracovatelů. V budoucnu chceme v našem obchodě nabízet obě varianty (bio dovezené přímo z Afriky i nebio dovezené z Vietnamu), protože si myslíme, že ke kvalitním potravinám by měl mít přístup každý. Ostatně v kvalitě výrobků není žádný rozdíl.

Piran: chceme ti nabídnout širokou škálu výrobků, a proto dovážíme i zboží s delšími přepravními trasami. Náš sortiment také do značné míry závisí na tvé poptávce – chceme ti přece nabídnout to, co chceš. Tvé nákupní chování má proto na náš sortiment značný vliv. Snažíme se ti však nabízet i alternativy s kratšími přepravními trasami. Zda je to možné, závisí na výrobku a jeho dodavateli. Kvalita a dobrá chuť jsou pro nás na prvním místě. Abychom to mohli zaručit, musíme se někdy uchýlit k dovozu ze vzdálených zemí. Existují také produkty, které se v EU jednoduše nedají vypěstovat, například mango nebo kokosové ořechy. Jak ale víš, spoléháme se na krátké dodavatelské řetězce, které zjednodušují obchod, a tím také šetří dopravní cesty a náklady. Naše produkty kupujeme například přímo od doručovací společnosti a necháváme si je tam zabalit, takže výrobek dorazí přímo do našeho skladu.

Tvé dotazy k našim obalům:

Piran: naší prioritou je, aby se výrobky dostaly bezpečně k tobě domů. Obal musí dobře chránit vaše potraviny; v žargonu se tomu říká "optimální bariérová schopnost". Pokud tomu tak není, výrobek se rychleji znehodnotí a v nejhorším případě ho budeš muset vyhodit. Studie z roku 2020 ukazuje, že obaly často svou ochrannou funkcí pomáhají snižovat plýtvání potravinami. V takovém případě je "environmentální přínos" plynoucí ze zamezení vzniku odpadu obvykle 5 až 10krát vyšší než "environmentální náklady" na obal (1). Naším cílem je proto optimalizovat obaly pro maximální bezpečnost potravin a prodloužení minimální trvanlivosti. V mnoha případech tento požadavek splňují pouze plastové obaly. Například ořechy jsou velmi tučné a v krátké době by promastily a poškodily papírový obal. Navzdory své špatné pověsti nemusí být plast nutně nejméně udržitelnou variantou obalu. Ve skutečnosti se plast stává nebezpečím, až když se dostane do životního prostředí. 90 % našich výrobků je spotřebováno v domácnosti a podle toho končí v domovním odpadu, což znamená, že je lze následně recyklovat. V tomto případě by bylo mnohem obtížnější recyklovat obaly vyrobené z kombinace papíru a hliníku, protože se jedná o kompozitní materiál. Jak vidíš, jedná se o velmi složitou problematiku, u které se musíme důkladně zabývat všemi okolnostmi, abychom našli optimální řešení. V každém případě si můžeš být jist/a, že používáme co nejméně obalového materiálu, už jen z důvodu nákladů. Pokud se chceš o obalech dozvědět více, poslechni si náš KoRo Podcast. V něm probíráme všechny mýty a fakta o obalech v KoRo.

Piran: naše obaly nejsou recyklovatelné ani kompostovatelné. Jako potravinářská společnost podléháme, jak si jistě dokážeš představit, přísným pravidlům týkajícím se hygieny a bezpečnosti obalů. Pro obaly určené pro styk s potravinami nemůžeme jednoduše použít recyklovaný plastový odpad. Jsme si však vědomi toho, že se tématu recyklace plastů můžeme věnovat blíže. Touto myšlenkou se chceme společně zabývat i v budoucnu.


Piran: aby naše obaly splňovaly vysoké požadavky na bezpečnost potravin, musíme pracovat se stabilními materiály. Aby byla zaručena dlouhá životnost našich obalů, musí být zajištěna jak pružnost pro prostorově úspornou přepravu, tak tuhost pro ochranu výrobků. Abychom toho dosáhli, používáme kombinaci plastů PE a PET, zejména pro naše sáčky. Obecně platí, že pouze monoplast lze 100% recyklovat. Kompozitní plast lze vzhledem k jeho vlastnostem pouze "downcyklovat" – to znamená, že přepracování neodpovídá původní kvalitě a dochází k jeho znehodnocení (vyrábí se z něj například sportovní podlahy na hřiště nebo do sportovních hal). V našem podcastovém díle na téma obaly se můžeš dozvědět další zajímavé základní informace o udržitelném využívání plastových obalů.


Piran: Answering this question is not so easy - if not impossible. Because the term sustainability is not uniformly defined. What requirements must sustainable packaging fulfil? An important rule when it comes to sustainable packaging is that composite materials (e.g. composites of paper and aluminium or paper and plastic such as Tetrapacks) are very difficult to recycle because the materials are bonded together. Packaging made of mono-materials is always easier to recycle. When assessing the sustainability of a package, the product it contains and the use life of the package after transport are the most relevant factors. It is clear that every packaging has its own individual optimum. Although paper is easy to recycle, it is usually not dense nor stable enough for food. Packaging such as plastic, on the other hand, is very light and saves transport costs. Glass causes significantly more transport costs than plastic or paper, but still performs better in terms of life cycle assessment (1) when used for a long time (we are talking about glass recycled up to 30 times). The production of aluminium cans requires a lot of energy, but the recyclability of aluminium is better. So there is no final and overarching answer for the most sustainable packaging. It is much more important to weigh up the possible packaging for each product and make individual decisions, taking into account all relevant factors (including quality preservation, food safety, costs and sustainability).

Piran: žít udržitelně nemusí nutně znamenat žít bez plastů. Plast je stabilní, lehký materiál a hodí se k přepravě potravin z bodu A do bodu B bez ztráty kvality – pokud je pravděpodobnost, že skončí v životním prostředí velmi nízká. Bezpečnost potravin je pro nás jednoznačně na prvním místě. Naše ořechy a sušené ovoce nemůžeme balit pouze do papíru, protože jsou velmi tučné a obal by se mohl snadno poškodit. Poškozené obaly umožňují průnik patogenních bakterií do potravin; tvé výrobky by se rychleji kazily a musel/a bys spoustu potravin vyhodit. Plastové obaly, které končí v běžném odpadovém systému, lze recyklovat, a mohou tak být také účinným prostředkem proti plýtvání potravinami. Chceme, aby se naše výrobky dostaly k tobě domů v pořádku, bez závad a čerstvé. Dokud to můžeme zaručit pouze pomocí plastových obalů, bez plastů se neobejdeme.

Piran: víme, že se vystavuješ určitému riziku tím, když u nás nakupuješ produkty ve velkém, o kterých ještě nevíš, zda se ti budou líbit nebo ne. Proto ti nabízíme výběr našich výrobků i v menších formátech. Nejsme zastánci dogmatismu, co se týče velikosti balení, a chceme ti umožnit přístup k našim výrobkům, i když si nechceš kupovat velkoobjemová balení. Naše jednotlivě balené svačiny jsou primárně určeny na cesty. Můžeš si je snadno vzít s sebou a vychutnat si je kdykoli a kdekoli. Zpětnou vazbu od naší komunity ohledně našich jednotlivě balených energetických kuliček a "pochybné" misky navíc bereme velmi vážně. To je důvod, proč jsme se již pokusili vyrobit naše energetické kuličky bez misky, ale měli jsme mnoho stížností na rozdrcené energetické kuličky, vytékající olej a další. Usilovně pracujeme na lepším řešení, které nám umožní balit energetické kuličky s menším množstvím odpadu. Mimochodem, misky jsou již vyrobeny z biologicky rozložitelné (kompostovatelné) bagasy. Jsou to zbytky, které vznikají při lisování cukrové třtiny.

Tvé dotazy k našim produktům:

Piran: ne, spolupracujeme s přibližně 200 dodavateli v Německu, Evropě i mimo ni. Informace o původu každého výrobku najdeš na jeho produktové stránce na našich webových stránkách.

Piran: země výroby se liší v závislosti na produktu. Produkty odebíráme z celého světa a nakonec nakupujeme tam, kde najdeme nejlepší kvalitu. Přesné údaje o původu a výrobě nalezneš na stránce s podrobnostmi o příslušném produktu na našich webových stránkách.

Piran: ne. Přestože velká část našich výrobků je již ekologicky vypěstována nebo certifikována, část našeho portfolia ekologická není. Které výrobky jsou konkrétně certifikované jako bio, si můžeš na našich webových stránkách vyhledat zadáním slova "bio" do vyhledávacího pole nebo kliknutím na některou ze záložek, např. na "snídaně", a následným vyfiltrováním slova "bio" ve vlastnostech. Tím se ti zobrazí všechny organické výrobky v dané kategorii.


Piran: hlavním důvodem je jednoduše chuť: testovali jsme konvenční i bio ořechy pro ořechová másla, která nabízíme v konvenční kvalitě. Chuť konvenčních výrobků nás přesvědčila více. Například v případě mandlí mají konvenční mandle mnohem jemnější chuť, protože oblast jejich pěstování je mimo Evropu. V evropských pěstitelských oblastech (Itálie, Portugalsko, Španělsko) je vyšší podíl hořkých mandlí, které jsou zodpovědné za hořkou chuť díky stopám kyseliny pruské, kterou obsahují. Dalším důvodem, proč nenabízíme naše ořechová másla v bio kvalitě, je značný cenový rozdíl. Dokud zůstaneme konkurenceschopní s produkty v bio kvalitě, budeme je nabízet. To se liší výrobek od výrobku. Nejsme společnost, která nabízí pouze výrobky v bio kvalitě, ale chceme nabízet kvalitní potraviny pro každý rozpočet – proto u některých výrobků volíme konvenční, a tedy levnější variantu.

V současné době nakupujeme přibližně 65 % našich výrobků přímo od výrobců nebo producentů. U zbývajících 35 % spolupracujeme s dovozci a velkoobchody.

Piran: čím menší množství nakupujeme, tím více se musíme obracet na velkoobchodníky nebo dovozce, protože jako společnost ještě nejsme tak velcí, abychom mohli vždy odebírat přímo v zemi původu nebo od výrobců. Dovozci například sdružují množství a umožňují tak efektivní přepravu ze země původu, což v konečném důsledku šetří emise za logistiku. Když nakupujeme výrobky od velkoobchodníků, vynecháváme krok tisku a návrhu obalů, což také šetří náklady, přepravní vzdálenosti a obalový odpad. Některé naše produkty však již odebíráme přímo, například mango od soukromých zemědělců z Burkiny Faso. Podíl produktů, které nakupujeme přímo od výrobců nebo producentů, se každoročně zvyšuje s naší velikostí a objemem nákupu, a s tím i naše transparentnost v rámci dodavatelských řetězců. Naším deklarovaným cílem je vertikalizovat všechny výrobky až k místu původu a vytvořit tak maximální transparentnost.

Piran: víme, že mnoho potenciálních zákazníků se velmi zdráhá objednávat velké balíky online, aniž by si mohli výrobky nejprve vyzkoušet. Proto jsme chtěli vytvořit možnost seznámit se s KoRo offline (často v menších formátech) v maloobchodních prodejnách. K tomu se velmi hodí menší balení a svačiny i naše vlastní výtvory, jako je datlovo-oříškový krém. Naši zákazníci si tak mohou nejprve vyzkoušet, co je KoRo zač, v malém formátu, než si objednají velká balení online. A to může být někdy udržitelnější alternativa. Než se jeden datlovo-oříškový krém dostane k tobě domů, doručíme velké sklenice na místo, kam stejně chodíš nakupovat. Méně přepravních tras znamená méně emisí CO₂ poškozujících klima.

Piran: nechceme nikomu říkat, co má kupovat nebo jak má jíst. Náš sortiment proto zahrnuje širokou škálu veganských – ale i neveganských – produktů. Naším cílem je nabízet kvalitní výrobky za férové ceny.


Piran: v roce 2021 jsme ušetřili 30-50 tun plastu díky používání velkoobjemových obalů a vynechání obchodních fází ve srovnání s maloobchodem. Pro rok 2022 plánujeme ušetřit více než 100 tun plastu. Zkrácením přepravních tras a vynecháním obchodních fází u většiny našich výrobků generujeme nižší emise CO₂. Výplňový materiál našich obalů je vyroben z recyklovaných materiálů a neustále vyhodnocujeme alternativní možnosti balení našich výrobků. Nabízíme téměř výhradně vegetariánský/veganský sortiment a od roku 2022 budeme našimi výrobky vybavovat první nebalené stanice u jednotlivých obchodních partnerů. Nechceme se však uvádět na trh jako udržitelný maloobchodní prodejce. Chceme zpřístupnit naše produkty mnoha spotřebitelům za spravedlivé ceny a jsme přesvědčeni, že prodej mnoha produktů s malým udržitelným aspektem může mít také udržitelný dopad. Větší udržitelnost pro nás znamená především vytvoření radikální transparentnosti našeho jednání a otevřenou komunikaci interních rozhodnutí. Vždy však máme také otevřené dveře pro kritiku, nápady či připomínky a v letošním roce chceme společně se všemi zaměstnanci vypracovat novou vizi společnosti KoRo.

Tvé dotazy k našim produktům: